การวิ่งช่วยอะไร

การวิ่งเป็นการออกกำลังกาย ที่ทำได้ง่าย ไม่ต้องใช้อุปกรณ์ใดๆ มาก เพียงแค่สถานที่วิ่งอันเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นสวนสาธารณะหรือในหมู่บ้าน และรองเท้าดีๆ สักคู่เท่านั้น มีประโยชน์ต่อระบบต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกร่างกาย

What-help-pic

ประโยชน์ที่ได้จากการวิ่ง

การออกกำลังกายด้วยการวิ่งเป็นประจำ สร้างประโยชน์ต่อร่างกายทุกระบบ ไม่ว่าจะเป็นทั้งทางร่างกายและจิตใจ ส่วนทางด้านสุขภาพพื้นฐานทั่วไป ช่วยรักษาระดับความดันเลือดให้เป็นปกติ, การทำงานของหัวใจ, ปอด, การหายใจดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ช่วยเพิ่มความฟิตสมบูรณ์ให้แก่ร่างกาย ช่วยเพิ่มความแข็งแรง

อีกทั้งยังช่วยบรรเทา, ลดความเสี่ยงในการเกิดโรคประจำตัวต่างๆ เช่น โรคหัวใจ, ความดันเลือด, โรคเบาหวาน, ช่วยลดระดับไขมันในเลือด อีกทั้งยังช่วยลดน้ำหนัก ควบคุมน้ำหนักได้ดี ในส่วนของสุขภาพจิตและอารมณ์ ก็ช่วยให้อารมณ์ และสุขภาพจิตดีขึ้นทำให้ระดับความเครียดลดลง

บุคคลทุกเพศ ทุกวัย สามารถใช้การวิ่ง เป็นกิจกรรมการออกกำลังกายได้ในยามว่างจากงานชีวิตประจำวัน หากแต่ต้องกำหนดเวลา รวมทั้งระยะทางการวิ่งให้เหมาะสมกับสภาพร่างกาย เช่น เด็กๆ ควรวิ่งในระยะทางสั้น ส่วนกลุ่มผู้สูงอายุ หรือคนที่มีโรคประจำตัว ควรได้รับคำแนะนำจากแพทย์ เพื่อกำหนดระยะเวลา ให้เหมาะสมกับร่างกาย

แต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่คุณควรตระหนัก ก็คือ การวิ่งไม่ว่าจะเป็นบุคคลในกลุ่มใดก็พบความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุด้วยกันทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็น อาการบาดเจ็บ หรืออาการหัวใจหยุดเต้น เพราะวิ่งหนักเกินกำลัง รวมทั้งขาดการฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอ สำหรับกลุ่มคนที่วิ่งเพื่อสุขภาพ ก็ไม่ควรวิ่งไม่หนักตั้งแต่เริ่ม ควรเริ่มวิ่งอย่างเป็นระดับ ค่อยๆ เพิ่มระยะทาง ตามความพร้อมที่เพิ่มมากขึ้น

สำหรับกลุ่มคนที่ต้องการวิ่งเพื่อการแข่งขัน เพื่อพัฒนาตนเองให้มีระดับสูงขึ้น วิ่งได้เร็วขึ้น สามารถเอาชนะท้าทายขีดความสามารถของตัวเอง นอกจากจะฝึกซ้อมอย่างค่อยเป็นค่อยไปแล้ว ควรตรวจเช็คสภาพร่างกายที่โรงพยาบาลก่อน

การฝึกซ้อมวิ่ง ตามระดับขั้นสามารถพัฒนาการวิ่งได้ หากแต่ต้องเป็นไปอย่างสม่ำเสมอ โดยระยะทาง กับระยะเวลาในการฝึกซ้อมนั้น ก็ขึ้นอยู่กับความพร้อม รวมทั้งความแข็งแรงของร่างกายเป็นหลัก แน่นอนว่ามีความแตกต่างกันไปตามแต่ละบุคคล สำหรับระยะเวลาฝึกซ้อมวิ่งที่เหมาะสำหรับมือใหม่ตามปกติ จะอยู่ที่ 150 นาที/สัปดาห์ โดยอาจเป็นการวิ่ง วันละ 40-50 นาที เป็นจำนวน 3-4 วัน/สัปดาห์ หรือถ้าวิ่งแล้ว รู้สึกว่าเหนื่อยมาก พักแล้วก็ไม่หาย ร่างกายวูบไม่มีแรงเหลือ คล้ายคนแบตหมด แนะนำให้ลดเวลาวิ่งลงเหลือ 75 นาที/สัปดาห์ หรือประมาณ 30 นาที 3 วัน/สัปดาห์ก็ได้ เพราะการฝืนโดยที่ร่างกายไม่พร้อมนั้นไม่ส่งผลดีใดๆ เลย