“Bodyweight Training” ทำให้คุณวิ่งได้ดีขึ้นจริงๆ

ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่หัดวิ่ง และคิดว่าการตะบี้ตะบันวิ่งเพียงอย่างเดียว จะทำให้คุณวิ่งได้เร็วขึ้น อึดขึ้น แนวความคิดนี้ไม่จริงเสมอไป เพราะประสิทธิผลของการฝึกกล้ามเนื้อ หรือ การ Bodyweight Training ด้วยการใช้ดัชนีมวลร่างกายให้ผลต่อประสิทธิภาพการวิ่งของคุณมากกว่าที่คิด มาฝึก ‘Bodyweight Training’ เพื่อเสริมสร้างการวิ่ง ให้ดีขึ้นกว่าเดิมกันเถอะ การฝึก Bodyweight ช่วยให้การวิ่งทรงพลังมากขึ้น